• sam2123def.jpg
  • IMG_1118.jpg
  • afdekkingmestbassin.jpg
  • opslag van mest in silo slurry storage Cluj-Napoca I Landbouw Genap.jpg
  • opslag van mest in silo slurry storage Cluj-Napoca Landbouw Genap.jpg
  • opslag van mest in silo slurry storage Cluj-Napoca II Landbouw Genap.jpg

Mestsilo's Cluj-Napoca

Mestsilo's Cluj-Napoca

Installeren van mestopslagsystemen.

Voor de opslag van varkensmest zijn door Genap twee mestsilo's met een diameter van 24,5 m en een hoogte van 2,4 m geïnstalleerd. De mestopslagsilo's zijn uitgevoerd in volledig gecoate stalen siloplaten die geplaatst zijn op een betonnen ringfundatie. De bekleding is gemaakt van Fecatex PVC-folie 1 mm met een versterkte rand. Alle materialen zijn gecertificeerd, geproduceerd en geïnstalleerd volgens de richtlijnen BRM (KIWA).

Intercas SRL

Top