• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • afzinken folie N242_submerging geomembrane construction GWW Genap
  • afzinken folie N242_submerging geomembrane construction I GWW Genap.jpg
  • afzinken folie N242_submerging geomembrane construction II GWW Genap.jpg

Verdiepte ligging N242

Alkmaar

Aanbrengen van een grondwaterkerende folieconstructie.

Voor de verdiepte aanleg van de Oostelijke Randweg N242 in Alkmaar heeft Genap in opdracht van Heijmans een waterkerende folieconstructie aangebracht. Gezien de heersende grondwaterstand is gekozen om de folieconstructie aan te brengen in den natte. Hierbij heeft de hoofdaannemer de bouwkuip onder water uitgraven waarna Genap de folieconstructie heeft aangebracht door middel van afzinken. Er is in totaal 35.500 m² PVC 1.0 mm KIWA/ATA folie afgezonken. Vanwege het aanwezige schelpenzand in de ondergrond is gekozen voor het aanbrengen van een beschermvlies die voorafgaande aan de folieconstructie is afgezonken. Een geo-elektrische test heeft aangetoond dat de folieconstructie lekdicht is aangebracht.

Heijmans Beton- en Waterbouw

Als grote landelijke aannemer schakelen we Genap graag in. Vaak moeten we bij een project al vooraf innovatieve, slimme en duurzame oplossingen bedenken. Genap denkt altijd met ons mee en levert vakwerk – vanaf de tekentafel tot en met de uitvoering.
Peter Huijben, Heijmans Wegen B.V. Bodemspecialismen.
Download Case Study
Top