• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • betonbescherming concrete lining RWZI Amsterdam West GWW Genap.jpg
  • betonbescherming concrete lining RWZI Amsterdam West I GWW Genap.jpg
  • betonbescherming concrete lining RWZI Amsterdam West GWW Genap.jpg
  • RWZI_Amsterdam_impr..jpg

RWZI Amsterdam West

Amsterdam

Leveren en aflassen van betonbescherming ten behoeve van nieuwbouw RWZI West.

Bij de nieuwbouw van een van Nederlands grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Genap circa 22.000 m² Agru SureGrip betonbescherming aangebracht. Deze HDPE betonbescherming met een dikte van 2,5 mm is toegepast op plaatsten waar hoge concentraties H2S aanwezig zijn, zoals in de actiefslibtanks, rioolslibgemalen en verdeelwerken. Voor Betonson uit Son heeft Genap de prefab tankwanden- en bordessen voorzien van betonbeschermingsplaten. Voor de hoofdaannemer op dit project, Combinatie HSK, zijn de ter plekke gebouwde onderdelen voorzien van betonbescherming. De betonbescherming is op locatie met eigen montageteams afgelast en nadien getest op lekdichtheid door een externe instantie.

Combinatie HSK Amsterdam & Betonson Son

Download Case Study
Top