• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • Onderafdichting_bottom seal_Weg door Jonkerbos_GWW_Genap.jpg
  • Onderafdichting_bottom seal_Weg door Jonkerbos1_GWW_Genap.jpg

Overstortbassin Weg door Jonkerbos

Nijmegen

Aanleg van een onderafdichting ten behoeve van het overstortbassin bij de Weg door Jonkerbos (Nijmegen).

Wettelijke bepalingen vereisen een onderafdichting bij overstortbassins. In dat kader heeft Genap bij de Weg door Jonkerbos in Nijmegen ruim 15.000 m2 kunststoffolie aangebracht dat dient als kunstmatige waterkering. Ter plaatse is over een lengte van ca. 60 meter de kunststoffolie door middel van RVS-strippen bevestigd aan het beton. In het bassin zijn meerdere grote doorvoerputten aangebracht. Door gebruik te maken van schuifconstructies is de kunststoffolie waterdicht aan de doorvoeringen gemonteerd. De folie is niet zichtbaar doordat deze is afgedekt met een deklaag van aanvulzand.

Aannemersbedrijf Postma GWW BV

Genap heeft dit project op vakkundige wijze gerealiseerd. De kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen en verwerking door vaktechnische personeelsleden en kadermedewerkers hebben bijgedragen aan een tevreden oplevering van het project door Postma GWW aan de opdrachtgevers.
E.Mulder, Postma Bouw & GWW BV.
Top