• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • onderafdichting geomembrane construction N33 GWW Genap.jpg
  • onderafdichting geomembrane construction N33 I GWW Genap.jpg
  • onderafdichting geomembrane construction N33 II GWW Genap.jpg
  • IMG_0537.JPG

Onderafdichting kruising N33

Gieten

Onderafdichting ter bescherming van grondwater.

In opdracht van KWS Infra heeft Genap de ongelijkvloerse kruising tussen de N33 en N34 bij Gieten voorzien van een vloeistofdichte folie ter bescherming van het grondwater en het water uit een nabij gelegen natuurgebied. De onderafdichting bestaat uit grote voorgeconfectioneerde zeilen die op locatie zijn gelast tot één grote waterdichte afdichting onder de kruising (totaal 60.000 m²). Om de stabiliteit van de steile taluds te garanderen zijn op deze hellingen drainagematten en geogrids aangebracht.

KWS Infra Leek

De samenwerking met Genap was zeer constructief en plezierig. Genap heeft ons goed meegenomen in haar ontwerp, productie en uitvoeringsprocessen en is haar afspraken structureel nagekomen.
Frank Popma, Bedrijfsleider, KWS Infra bv.
Download Case Study » Bezoek website
Top