• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • Doornboslaan 1.JPG
  • Doornboslaan 2.JPG
  • Doonboslaan 3.JPG

Folie onder tunneltoeritten Doornboslaan Breda

Doorboslaan, Breda

Het creëren van een droge bouwput middels het aanbrengen van een folieconstructie in den natte binnen damwanden, het zgn. U-polder principe

Om genoeg ruimte te creëren voor het aanleggen van een rijbaan t.b.v. het busverkeer moest de bestaande onderdoorgang in de Doornboslaan verlengd worden. In de toeritten van deze onderdoorgang is in de jaren 60 een van de eerste folieconstructies aangebracht en ook in de nieuwe toeritten is hier voor gekozen. In opdracht van Colijn Aannemingsbedrijf heeft Van Werven Projecten BV al het grondwerk, duikwerk en onderwaterbeton uitgevoerd.

Genap heeft conform het bestek twee folieconstructies aangebracht in den natte voor de toeritten naar de spooronderdoorgang. Om de folieconstructie aan te kunnen brengen zijn de damwanden afgeschermd met een kunststofvoorzetwand en is de gehele ontgraving voorzien van een non-woven beschermvlies.

In het project Doornboslaan is ruim 8.500 m² Aquatex 1,0mm PVC folie en 17.000m² 1000gram/m² beschermvlies aangebracht.

Colijn Aannemingsbedrijf

Top