• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • Folieafdichting_AVI_bodemasterp_N18_GWW_Genap 3.jpg
  • Folieafdichting_AVI_bodemasterp_N18_GWW_Genap4.jpg
  • Folieafdichting_AVI_bodemasterp_N18_GWW_Genap5.jpg

Folie afdichting op AVI bodemas terpen N18

N18 Varsseveld-Enschede, diverse locaties

AVI bodem as terpen bekleden met HDPE 2 mm MST/MSB

In opdracht van KWS Infra bv zijn we eind december 2016 begonnen met het bekleden van Bodem As terpen op de N18 met MST/MSB 2mm HDPE folie. Dit IBC werk wordt uitgevoerd en beheerst op basis van het SIKB werkvoorschrift. 
De afdekking met folie voorkomt uitlooching van de AVI bodem as in de ondergrond op de lange duur. Deze Bodem as afkomstig van AVI wordt als wegverhoging toegepast onder de toekomstige ligging van de N18. 

De terpen worden zelfs uitgevoerd onder DVS ofwel de Duitse richtlijnen. Hierbij hebben klimatologische invloeden een zeer grote invloed op het wel of niet kunnen aanbrengen van de folie. Ook wegen de toepassingscriteria een stuk zwaarder dan wanneer de folie wordt verlegd onder Nederlandse richtlijnen.

In totaal zijn er tot op heden twee terpen gereed met ca 23.000m² HDPE 2mm. Medio juni zullen de laatste drie terpen worden bekleed. 

 

KWS Infra bv

Directie KWS: "De hoofduitvoerder is tevreden over samenwerking en kwaliteit."
Top