• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • Folieafdichting - geosynthetic barrier - Azerbeidzjan-GWW-Genap.jpg
  • Folieafdichting-geosynthetic bariier-Azerbeidzjan3-GWW-Genap.jpg
  • Folieafdichting-geosynthetic barrier-Azerbeidzjan1-GWW-Genap.jpg

Dijkafdichtingen dmv folie - Boyuk Shor Lake, Azerbeidzjan

Baku, Azerbeidzjan

Het prefabriceren en installeren van folieconstructies ten behoeve van waterdichte dijken

In de zomer van 2015 worden voor het eerst in de geschiedenis de Europese Spelen gehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Aan de rand van het meer ‘Boyuk Shor Lake’ wordt daarvoor een nieuw Olympisch Stadion gebouwd. Het meer is in slechte ecologische staat en zwaar vervuild met oliehoudend slib. Voordat de Spelen starten, moet de waterkwaliteit op een acceptabel niveau zijn. Door de korte tijd die nog beschikbaar is tot aan de Spelen is het Boyuk Shor Meer opgedeeld middels nieuw aangebrachte dijken in het meer. In het deel van het meer voor het Olympisch Stadion wordt het vervuilde slib gebaggerd en getransporteerd naar een verwerkingslocatie. De aangebrachte nieuwe dijken, gemaakt uit rotsblokken, zijn niet waterdicht waardoor mogelijk vervuild water, uit het deel wat niet is schoon gebaggerd, door de dijken naar het opgeschoonde deel kan stromen. Om deze vervuiling tegen te gaan wordt er een oliebestendige folie op deze dijken aangebracht en afgedekt met een ballastlaag van rotsblokken. In opdracht van KBT uit Baku, de op een na grootste aannemer van Azerbeidzjan, prefabriceert en brengt Genap XR5 folie aan op de dijken door een eigen ontwikkelde afzinktechniek. Als bescherming tegen de rotsblokken en gravel worden er onder en op de folie beschermvliezen aangebracht van 1000gr/m². Er wordt in totaal in Baku circa 60.000m² XR5 folie en120.000m² beschermvlies 1000gr/m² afgezonken door onze eigen montageteams. De foliewerkzaamheden moeten uiterlijk begin februari 2015 gereed zijn.

Top