• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • afdichting stortplaats landfill lining DOP NOAP GWW Genap
  • afdichting stortplaats landfill lining DOP NOAP I GWW Genap
  • afdichting stortplaats landfill lining DOP NOAP II GWW Genap

Eindafdichting Definitieve Opslagplaats

Definitieve Opslag Plaats Noord Oost Abst Polder (DOP NOAP) in Rotterdam

Afdichten van voormalige stortplaats DOP NOAP.

Voor het afdichten van de voormalige stortplaats DOP NOAP is door Genap een bovenafdichting aangebracht van HDPE folie. De 400.000 m2 folie is ter plaatse door onze monteurs aan elkaar gelast en gecontroleerd op lekdichtheid. Daarnaast zijn er ruim 125 inspectieputten in de folie gelast door middel van een HDPE schuifsysteem waardoor de put aansluitingen waterdicht blijven, ook na zettingen in de ondergrond. De opbouw van de bovenafdichting is opgebouwd uit een minerale laag Trisoplast, HDPE folie, een drainagemat en een 1 meter dikke leeflaag.

Aannemingsbedrijf AVK BV uit Oude Tonge

Top