• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • folieconstructie tbv onderdoorgang-lining for underpass-koailoane-centrale-as-1-GWW-Genap.jpg
  • folieconstructie tbv onderdoorgang-lining for underpass-koailoane-centrale-as-2-GWW-Genap.jpg
  • Centrale As.jpg
  • Centrale As.pdf

Folieconstructie onderdoorgang Centrale As Noord 2

Koailoane en Doniaweg, Damwoude

Aanleg van een folieconstructie ten behoeve van een onderdoorgang

De onderdoorgang Koailoane is het eerste projectdeel uit van het traject "De Centrale As", een nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Drachten. Voor de kruising met de Koailoane wordt een onderdoorgang aangelegd, voorzien van een verhoogd fietspad en een faunapassage. Deze faunapassage biedt dieren een goede en veilige mogelijkheid de verkeersweg te passeren. Om de onderdoorgang, die onder grondwaterniveau ligt, droog te houden wordt er door Genap een vloeistofdichte folie,  LLDPE 1,5mm MST/MSB folie aangebracht waarna deze met een ballast laag wordt afgewerkt. Het folietype MST/MSB is nieuw ontwikkeld, het heeft een zeer ruw oppervlak waardoor deze uitermate geschikt is voor aanleg op (zeer) steile taluds. Om de folie niet te beschadigen is ervoor gekozen om onder en op de folie een beschermdoek aan te brengen van 500gr/m². Totaal is op dit projectdeel bijna 10.000m² LLDPE 1,5mm folie aangebracht. In het gehele traject van de Centrale As, die uit meerdere onderdoorgangen en verdiepte liggingen bestaat, zal naar verwachting 150.000m² folie worden verwerkt.

Heijmans Wegen BV, Rosmalen

» Bezoek website
Top