• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • AVI bodemas folieconstructie AEC bottom ash foil structure A50 GWW Genap.JPG
  • AVI bodemas folieconstructie AEC bottom ash foil structure A50  II GWW Genap.JPG
  • AVI bodemas folieconstructie AEC bottom ash foil structure A50 IGWW Genap.JPG

AVI bodemas afdichting A50

Aansluiting A50-A73 Valburg/Ewijk

Aanleg van folieafdichtingen op diverse AVI bodemas ophogingen.

Tijdens de aanpassingen van het knooppunt bij Ewijk, waar de A73 aansluit op de A50, heeft Genap de AVI bodemas ophogingen voor de diverse op- en afritten voorzien van een afdichtende folieconstructie conform het bodembesluit. Het werk is uitgevoerd in diverse fases omdat de bestaande aansluiting niet afgesloten mochten worden voor het verkeer.  De afdichtende folieconstructie bestaat uit een beschermvlies, een HDPE 2mm folie (totaal ca. 23.500 m²) en een drainagemat. Aanwezige zakbakens zijn met behulp van speciale doorvoeringen waterdicht in de folieconstructie gelast.

Feniks Recycling Maatschappij B.V.

Als AEC-bodemas intermediair hebben wij voor verschillende projecten de afdichtingen gerealiseerd met de folieconstructies van Genap. De samenwerking verloopt prettig en de kwaliteit van het product en de afdichtingswerkzaamheden zijn altijd optimaal en conform de afspraken.
Huub Walsarie, Bedrijfsleider Recycling Maatschappij Feniks B.V.
Download Case Study
Top