• AVI-as_afdichting_N31_Garijp.jpg
  • dsc5681def.jpg
  • silokap Eerbeek silo cover GWW Genap.jpg
  • 13-epdmdef.jpg
  • AVI bodemas afdichting AEC bottom ash layer A2 GWW Genap.jpg
  • AVI bodemas afdichting AEC bottom ash layer GWW Genap.jpg
  • AVI bodemas afdichting AEC bottom ash layer A2 II GWW Genap.jpg
  • AVI bodemas afdichting AEC bottom ash layer A2 I GWW Genap.jpg

AVI bodemas afdichting A2

Maastricht, gebiedsontwikkeling A2 Beatrixhaven (onderdeel van het Avenue2 project)

Aanleg van een afdichtende folieconstructie ten behoeve van een AVI-bodemas ophoging.

Op het trajectdeel van de verbindingsweg Beatrixhaven heeft Genap in opdracht van Grondbank Nederland B.V. de AVI-bodemas ophogingen voor dit traject voorzien van een afdichtende folieconstructie. De toegepaste HDPE 2 mm folie is voorzien van een ruwe oppervlaktestructuur. In combinatie met een drainagemat geeft dit stabiliteit aan de steile taluds.

Grondbank Nederland B.V.

De samenwerking tussen Grondbank Nederland en Genap is goed verlopen. Vanaf de ontwerpfase tot de realisatiefase zijn we als team opgetrokken. Bij Genap geldt "afspraak is afspraak". Dit hebben wij ook zo ervaren.
Erik van Roekel, Manager Grondbank Nederland
Download Case Study
Top