• Auto-aanhanger.jpg
  • Naaimachine.jpg
  • ManfredRob.jpg
  • TG30.jpg

Genap & kwaliteit

Vanuit onze missie: “het creëren van waterdichte oplossingen voor al onze klanten” moeten onze oplossingen in folieconstructies waterdicht en duurzaam zijn tot wel 100 jaar. Om dit te bereiken, is kwaliteit een belangrijke kernwaarde binnen onze organisatie die in al onze afdelingen en bedrijfsprocessen is verweven.

Genap is ISO-gecertificeerd (9001:2008). De werkwijzen voor de verschillende bedrijfsprocessen zijn dus organisatiebreed vastgelegd en worden jaarlijks intern en extern getoetst. Verder bezitten we het VCA* procescertificaat; dit certificaat borgt het veilig en verantwoord werken, o.a. met goedgekeurde gereedschappen, voor wat betreft productie en montage van producten van kunststoffolie of de toepassing daarvan in de projecten.

Download VCA_-VGM-beheerssysteemcertificaat

Download ISO 9001 certificaat NL

De kwaliteit van een folieconstructie wordt door het materiaal en de wijze van verwerken bepaald. Hiervoor hebben bevoegde instanties diverse certificaten of beoordelingsrichtlijnen (BRL) opgesteld, met daarin de minimale eisen waaraan een product of proces moet voldoen. Voor het verwerken van kunststoffolie beschikken we over de BRL 1149/K537. Ook verwerken we materialen met een specifiek productcertificaat en foliematerialen die conform DIBt of BAM zijn gecertificeerd.

Om de kwaliteit van onze foliematerialen en lasverbindingen te kunnen controleren, hebben we een eigen laboratorium met een geconditioneerde ruimte voor o.a. trek- en pelproeven. De tests worden hier conform voorgeschreven normen uitgevoerd. De aangegeven certificaten met bijbehorende beoordelingsrichtlijnen zijn opgesteld door Kiwa en worden jaarlijks gecontroleerd en getoetst.

Top