Biogas

Biogas

We raken er steeds meer van overtuigd dat de inzet van duurzamere energie een absolute noodzaak is voor onze maatschappij. Een alternatieve bron van energie is het opwekken van bio-energie uit organische afvalstromen en mest. De techniek van het vergistingsproces en de bouwwijze van de installaties zijn de laatste jaren steeds verder geprofessionaliseerd en worden inmiddels wereldwijd ingezet. De productie van biogas vindt vooral plaats in silo's die worden afgedekt met een dubbellaags foliemembraansysteem. Het binnenmembraan maakt een variabele volume mogelijk, en wordt benut als bufferopslag voor het geproduceerde biogas.

De mestopslagsystemen van Genap zijn uitermate geschikt voor centrale of decentrale opslag van digestaat; het restproduct van het vergistingsproces.

 

Top