Mestbassin

Afdekkingen

Voor het opslaan van mest en het afdekken van de opslagsystemen gelden doorgaans strenge regels. Om hieraan te voldoen én om geuroverlast te reduceren kunnen nieuwe en bestaande silo’s worden voorzien van een afdekking. Welke afdekking het meest geschikt is, hangt af van het opslagsysteem, de afmeting en vorm, het opgeslagen medium en de klimatologische omstandigheden. 

Top