Oresund

Onder- en bovenafdichtingen

Een onder- en bovenafdichting is meestal een folieafdichting die een vervuiling isoleert om het milieu te beschermen of het milieu juist beschermt tegen toekomstige vervuilingen. Onderafdichtingen worden onder meer toegepast bij tankterminals, bovenafdichtingen bij het afdekken van AEC (AVI) bodemasophogingen in de GWW. De gecombineerde afdichting (onder én boven) vinden we vaak bij stortplaatsen.

De afdichtingen moeten onder een verlegcertificaat worden aangebracht door een gecertificeerd bedrijf. Genap is al sinds 1997 in het bezit van deze strenge KIWA certificering.

Voor beide afdichtingen wordt doorgaans een 2mm HDPE-folie gebruikt. Dit wordt voorgeschreven vanuit de geldende richtlijnen voor het toepassen van folieconstructies ter bescherming van het milieu en/of het stortbesluit bodembescherming. Voor bovenafdichtingen kan de folie voorzien zijn van een structuur die afschuiving van het zandpakket op het talud voorkomt. Onze eigen engineeringsafdeling kan projectafhankelijk adviseren welke folie noodzakelijk is voor een stabiele opbouw van het talud, inclusief eventuele extra voorzieningen zoals drainagematten of geogrids.

De gewenste afmetingen en vormen van de folieafdichting stellen we op locatie samen uit rollen van circa 7 meter breed. Daarbij kunnen we doorvoeringen en aansluitingen voor leidingen, betonconstructies en zakbakens uiteraard op maat maken.

Top