Genap

Sanitatie: een kwestie van overleven

Goede sanitaire voorzieningen zoals wij die kennen in de Westerse wereld zijn niet gebruikelijk voor derdewereldlanden. Zo leidt een gebrek aan hygiëne en sanitatie vaak tot diarree en andere kwalen, die veel onnodige kindersterfte veroorzaken. Dat kan en moet uitgebannen worden!

Om ziektes in de kiem te smoren moeten er dan ook stappen worden ondernomen om tot een hoger sanitair niveau te komen. Genap wil meehelpen aan oplossingen die leiden tot betere sanitatie in derdewereldlanden. Door samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Aqua Aero Water Systems geven we hier vol overtuiging invulling aan.

Top