Pillow Tank

Zuivere drinkwateropslag

“We never know the worth of water till the well is dry”, Thomas Fuller, 1732

Van al het water op aarde is 97,5% zout en maar 2,5% zoet. Hiervan is niet meer dan 0,3% beschikbaar voor menselijk gebruik; de rest is bevroren of bevindt zich ondergronds.

Water en de beschikbaarheid ervan zal de komende decennia de wereldagenda gaan beheersen. De schaarste aan schoon, drinkbaar water voor dagelijks gebruik neemt hand over hand toe. Verzilting, verontreiniging en verdroging bedreigen de watervoorraad verder. Systemen om water op te slaan, te zuiveren en beschikbaar te maken voor iedereen zijn dan ook noodzakelijk.

Juist op dat vlak wil Genap een rol spelen door wateropslagsystemen te produceren die zich eenvoudig laten transporteren, installeren en onderhouden.

Genap biedt oplossingen voor de veilige opslag van drinkwater in de vorm van volledig gesloten watersilo’s en flexibele tanks (pillow-tanks). In combinatie met de op zonne-energie werkende ‘UV-waterbox’ kan rivierwater of opgevangen regenwater zelfs  gezuiverd worden tot drinkwater – en dat op elke gewenste locatie. 

Top