• Auto-aanhanger.jpg
  • Naaimachine.jpg
  • ManfredRob.jpg
  • TG30.jpg

Toekenning Komo-systeem-certificaten

Op 3 oktober 2017 zijn er door Kiwa aan Genap twee Komo-systeem-certificaten voor de landbouw toegekend.

Het GENAP MESTBASSIN MET DRIJVENDE AFDEKKING heeft Komo-attestnummer K95984/01

De GENAP SPANKAP is gecertificeerd onder Komo-attestnummer K95985/01 als afdekking voor silo’s.

Hiermee wordt de gevraagde basiskwaliteit voor toepassing van dergelijke systemen voor mestopslag in Nederland geborgd volgens de Beoordelingsrichtlijn “BRL 2342 ; Mestbassins en afdekkingen voor mestbassins’’. In Nederland geldt een certificeringsplicht bij de verkoop van dergelijke systemen.

Op korte termijn wordt ook toekenning van ook een apart certificaat verwacht aangaande DRIJFZEILEN voor ronde silo’s en voor grondbassins. In de toekomst zullen namelijk ook alle bestaande mestopslagen in Nederland, die nog niet van een afdekking zijn voorzien, dienen te worden afgedekt. Een rond drijfzeil is met name geschikt voor silo’s die onvoldoende sterk zijn om een spankap te dragen.

Top