• DSC0636def.jpg
  • SAM_0384goed.jpg
  • SAM_0377goed.jpg
  • SDC11854goed.jpg

Profit

Onder ‘Profit’ vallen niet alleen de financiële prestaties van de onderneming zoals die zijn verwoord in onze financiële verslaglegging, maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage die Genap levert aan de samenleving. Kortom: de manier waarop Genap zaken doet. Want ook die heeft impact op tal van plaatsen in de wereld.

Specifieke doelstellingen die Genap zichzelf in het kader van ‘Profit’ heeft gesteld, zijn:

  • Duurzame inkoop van materialen;
  • Ontwikkeling en implementatie van een maatschappelijk georiënteerd sponsoring- en donatiebeleid;
  • Invoering van een op ISO 14001 gebaseerd milieumanagementsysteem (nog niet afgerond).

Voorbeelden van projecten waaraan Genap heeft deelgenomen op het gebied van sponsoring en donaties zijn:

Top