• SAM_0384goed.jpg
  • DSC0636def.jpg
  • SDC11854goed.jpg
  • SAM_0377goed.jpg

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat Genap nog beter in staat stelt om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om het nemen van energie reducerende maatregelen, meewerken aan innovatie en het delen van kennis, zowel binnen het eigen bedrijf als in de keten.

Om CO2 te kunnen reduceren is inzicht noodzakelijk in de eigen CO2 uitstoot. Genap rapporteert minimaal halfjaarlijks over de eigen CO2  footprint, de doelstellingen op dit gebied en de daaruit voortvloeiende CO2-reductiemaatregelen. Dit staat beschreven in het Energie Management Actieplan (EMP). Hieronder valt ondermeer het actief deelnemen aan CO2-reductie - en keteninitiatieven (zie Participatie Genap). Minimaal eenmaal per jaar wordt het EMP geëvalueerd. 

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder, verwijzen wij naar de website van de Stichting KIimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

Energie Management Actieplan Genap 2019-2021

Participatie

Voortgangsrapportage 2014-2016

Voortgangsrapportage 2017-1e halfjaar

Voortgangsrapportage 2017-2e halfjaar

Voortgangsrapportage 2018-1e halfjaar

CO2-bewust certificaat Niveau 3 - 22-2-2022

 

Top