• SAM_0377goed.jpg
  • SAM_0384goed.jpg
  • DSC0636def.jpg
  • SDC11854goed.jpg

Planet

De aarde is niet van ons. We mogen er tijdelijk gebruik van maken om haar vervolgens over te dragen op de volgende generatie. Dit houdt in dat we zuinig moeten zijn op onze omgeving en rekening moeten houden met de impact van onze activiteiten op het water, de bodem en de lucht. Om duurzaam te ondernemen hebben we doelstellingen vastgesteld waarop we ons richten:

  • Vermindering van onze CO2-uitstoot en energieverbruik;
  • Minder afval;
  • Hergebruik van grondstoffen;
  • Het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen;
  • Verminderen van het grondstofgebruik.

Om die ambitie verder te concretiseren is er voor gekozen om aan te sluiten bij de werkwijze volgens de CO2-Prestatieladder.

Top