1961_-_Genap_verhuist_naar_s-Heerenberg

Genap van 1951 tot nu

De evolutie van kunststofkorrels tot kunststoffolies halverwege de vorige eeuw bood kansen voor flexibele oplossingen ten behoeve van duurzame toepassingen. Folies werden ingezet voor het fabriceren van kuilafdekkingen en vrachtwagenzeilen tot kassenfolies en mest- en waterbassins. Vandaag de dag zijn folies niet meer weg te denken uit de wereld van het opslaan en afschermen van grond, vloeistoffen en gassen.

De geschiedenis van ons bedrijf gaat terug tot 1951, toen het ondernemersechtpaar Groenveld zijn visie omzette in concrete plannen.

Genap (Groenvelds Eerste Nederlandse Agrarische Plasticindustrie) wordt opgericht door het echtpaar Groenveld in Westzaan

lees meer

Genap verhuist naar ’s-Heerenberg waar naast een productiehal ook een constructiewerkplaats (Genap Texabouw) wordt gebouwd. Het programma voor de tuinbouwbranche wordt uitgebreid met wateropslagsystemen en stoomzeilen

De ontwikkeling van mestopslagsystemen komt van de grond (mestsilo’s, putten en mestzakken)

In Amelisweerd wordt het eerste folie afzinkproject 'in den natte' uitgevoerd

De productiehal wordt uitgebreid

Genap start met de productlijn Genaculture ten behoeve van de vijverbranche

Als eerste onderneming in Nederland ontvangt Genap het KIWA procescertificaat voor het verwerken en verleggen van PE-folie

Genap behaalt de ISO 9002 en VCA-certificaten

De productiehal wordt wederom uitgebreid met 2400 m2 productievloer

2007

Middels een management buy-out wordt de zittende directie eigenaar van Genap

2011

Genap is medeoprichter van MSE, Membrane Systems Europe BV

2012

Dick van Regteren wordt DGA van Genap

2013

Genap opent vestiging in Kenia

Top